บริการอีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Google gmail และ Microsoft office 365

บริการอีเมล @psru.ac.th และ @live.psru.ac.th สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงทะเบียนขอใช้งานง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน.

ลงทะเบียนใช้งาน

  •  
  •  
  •  
  • คลิกด้านล่างเพื่อสมัครขอใช้งานอีเมล @psru.ac.th และ @live.psru.ac.th
ลงทะเบียนใช้งาน

@psru.ac.th อีเมลหลัก